top of page

Piešiu nuo mažų dienų. Piešiau piešimo sąsiuviniuose, ant lapų, knygose, paaugusi piešdavau sąsiuvinių paraštėse, panaudotų lapų baltose pusėse ir mėgstamiausia pamoka laikiau dailę.

O dabar piešimas man yra nuostabi priemonė savotiškai medituoti, mokytis koncentracijos bei išreikšti idėjas, kurias kitos kūrybinės priemonės sunkiai įgyvendina.

Keistas (?) faktas: žmonių veidų ,,iš galvos" esu nupiešusi kokius penkis šimtus...

Štai čia dalis mano piešinių ir koliažų:

(aprašymai - paspaudus ant paveikslėlio)

bottom of page